So Nice horeca op Golfclub Driene

Mogen we even voorstellen Robin Bartelink, onze nieuwe horeca exploitant per 1 april 2024.

Na de contractbeëindiging door Par-Tee zijn wij eind November de gesprekken aangegaan met gegadigden voor onze Horeca. Om niet over 1 nacht ijs te gaan en gebruik te maken van de expertise binnen onze golfclub hebben we een horecawerkgroep samengesteld. Deze groep enthousiastelingen bestaat uit Jacobine Biesheuvel, Mart Groenman, Carl Grefte, Carel Weijschede en namens het bestuur Erwin Wigbold en José Jansen. Samen hebben we onze wensen op papier gezet en zijn we de gesprekken aangegaan. Robin Bartelink en zijn beoogde bedrijfsleider voor onze club, Nick Rutgers, hebben ons kunnen overtuigen dat ze de juiste partner zijn voor Golfclub Driene.

Wij zijn dan ook erg blij dat we met Robin tot overeenstemming zijn gekomen. We hebben een langdurig contract getekend (5 jaar met de bedoeling om dit per 5 jaar te verlengen en als het aan Robin ligt tot aan zijn pensioen). Robin is eigenaar van Brasserie So Nice en een aantal van jullie zullen Robin kennen van de Twentsche Golfclub waar hij samen met zijn team al menig jaar het gezicht van het clubhuis en horeca is. Binnenkort zal hij zichzelf verder aan jullie voorstellen.

Onze speciale dank gaat uit naar de Horeca Werkgroep!

Namens het bestuur,

José Jansen en Erwin Wigbold