Wedstrijd voor nieuwe leden

Maandag 4 juli was onze ledenwedstrijd voor leden en proefleden die vanaf 1 augustus 2021 lid zijn geworden.
Als gevolg van corona kon deze wedstrijd al twee jaar niet worden gehouden, maar nu dus gelukkig weer wel.
De 20 deelnemers gingen met een commissielid de baan in voor een wedstrijdje. Het was prachtig weer en het enthousiasme was groot. En er werd ook goed gespeeld.
Na afloop werd er een drankje en een bitterbal aangeboden door het bestuur. Roderick sprak namens het bestuur de nieuwe leden toe en belichtte dat prestatie en gezelligheid bij onze club hand in hand gaan. Zie de overige foto’s.