Werkzaamheden aan greens UITGESTELD, lees verder

Op 28 en 29 augustus a.s. zouden alle greens met een speciale machine diep geprikt worden om hiermee de schimmelplekken goed aan te kunnen pakken. In de gaten die daardoor ontstaan moet ongeveer 6 ton zand worden ingeveegd. Daarvoor zijn in de ledenmail van 5 augustus jl. vrijwilligers opgeroepen. Je kon je aanmelden via greensvegen@gmail.com.
Het zandgebeuren is om een aantal redenen, waaronder het weer, uitgesteld tot nader order.